Strona główna Strona UJK BIP Mapa strony
Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość
Celem ogólnym jest podniesienie jakości nauczania i kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poprzez stworzenie modelowego kierunku kształcenia tej grupy zawodowej. Będzie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych określonych zgodnie z metodologią SMART: - poprawa jakości nauczania na dwóch specjalnościach: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (EWiP) z nauczaniem języka angielskiego oraz EWiP z terapią pedagogiczną (dla 420 osób); - podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez wdrożenie nowej specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego (dla 20 osób); - wzrost kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej poprzez specjalistyczne szkolenia.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: http://www.wpa.ujk.edu.pl/kompetentny_nauczyciel

Copyright © 2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wykonanie: Grzegorz Baran